Esperanto-Numismatika Asocio

Esperanta Numismatika Asocio

Kara samidean(in)o,

pro la ĝis tiam kompleta manko de tia projekto, estis fondita en 2013 la probable ununura fakgrupo "Esperanto-Numismatika Asocio" (ENA) kun revuo "Esperanta Numismatiko" en la historio de Esperanto.

La instiga kialo estis la konstato, ke en Esperantujo la propra trezoro je moneroj kaj medaloj estas apenaŭ konata, eĉ ne en la vasta rondo de kolektantoj. Kaj tiuj, kiuj scias, ke vere ekzistas tiaj belaĵoj, supozas, ke ili estas kvante kaj kvalite tute malgravaj. Tial, unu el la ĉefaj celoj de la nova fakgrupo estas montri al la esperantistoj kaj al la cetera mondo, ke esperantaj numismatikaĵoj estas kolektindaj kaj nepre pristudendaj artefaktoj. Kroma celo estas plejeble baldaŭ kompili kaj eldonij katalogon kaj enciklopedian terminaron.

La membro-kvanto de ENA kreskis dum nur kvar jaroj ĝis 106 individuaj membroj kaj 21 (kaj eĉ neesperantaj!) esperantaj organizaĵoj, bibliotekoj kaj muzeoj, dise en la mondo.

Agrable por vi estas sendube, ke la asocio ne havas estraron, do ankaŭ ne kasiston! Tial oni rajtas SENPAGE aliĝi (sufiĉas respondi: "Mi konsentas aliĝi"). Krome la NUR PERRETA revuo estas tute SENKOSTA! Kaj tio neniam ŝanĝiĝos!

Post aliĝo, vi LAŬPETE tuj ricevos perrete ĉiujn jam aperintajn kaj senpete sekve ĉiujn aperontajn numerojn. (4 n-rojn jare).

Nian anoncon vi trovos ankaŭ en la Jarlibro de UEA 2016 sur p. 67. Se vi deziras pliajn informojn, ne hezitu kontakti nin tiel: bert.boon(ĉe)skynet.be!

Vi rajtas unue peti provnumeron!

Kun numismataj kaj samideanaj salutoj,
Bert Boon
eo.wikipedia.org/wiki/Bert_Boon
Iniciatoro de ENA, ĉefredaktoro de "Esperanta Numismatiko"


Aktuale: UK 2020 Montreal - medalo kaj glumarko haveblaj


www.wikiwand.com/eo/Numismatiko · eo.wikipedia.org/wiki/Numismatiko
Esperanto Zamenhof medalo

EN 2019 n-ro 01 EN 2019 n-ro 02 EN 2019 n-ro 03 EN 2019 n-ro 04
EN 2018 n-ro 01 EN 2018 n-ro 02 EN 2018 n-ro 03 EN 2018 n-ro 04
EN 2017 n-ro 01 EN 2017 n-ro 02 EN 2017 n-ro 03 EN 2017 n-ro 04
EN 2016 n-ro 01 EN 2016 n-ro 02 EN 2016 n-ro 03 EN 2016 n-ro 04
EN 2015 n-ro 01 EN 2015 n-ro 02 EN 2015 n-ro 03 EN 2015 n-ro 04
EN 2014 n-ro 01 EN 2014 n-ro 02 EN 2014 n-ro 03 EN 2014 n-ro 04

BitArkivo.org
BitArkivo.org

Bitoteko
Bitoteko

Kolektantoj de aliaj E-rilataj objektoj havas apartan organizon, ELF/AREK, kiu kunlaboras kun nia asocio.

kolektado Esperanto

eo.wikipedia.org/wiki/Kategorio:Kolektado

retejestro: Frank Merla